Reštaurácia Avance je pre Vás od 25.5.2020 opäť otvorená. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Hotel v centre diania...

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

Údaje, ktoré nám poskytnete s vašim súhlasom

Prostredníctvom našej webstránky máte možnosť vytvorenia si rezervácie cez rezervačný systém externého partnera. Je našou povinnosťou Vás informovať, že na spracovanie ako i uschovanie týchto dát je nevyhnutný Váš súhlas a taktiež Vás poučiť o Vašich právach.

Ako dlho uchovávame dáta a komu ich poskytujeme

Všetky osobné údaje ktoré nám budú poskytnuté uchovávame od dňa vytvorenia si rezervácie a účel ich použitia je výlučne interný. Zahrnuté sú tu len činnosti týkajúce sa vytvárania alebo modifikácie Vašich rezervácii. V žiadnom prípade nebudú použite na marketingové ani iné Vami neschválené účely. Dĺžka trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou trvá do tej doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte alebo nevyužijete jedno z Vašich doleuvedených práv.

Vaše práva

Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.
Právo na opravu - máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.
Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Kde si môžete uplatniť svoje práva

Kontaktovaním zodpovednej osoby – dpo@hotelavance.sk
Pokiaľ však máte za to, že Vám z našej strany neboli poskytnuté všetky informácie tak, ako by to malo byť máte možnosť podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Vitajte v Hoteli Avance**** Bratislava


O nás


Načerpajte nové inšpirácie v historickom centre Bratislavy!

Čaká na Vás dvadsaťšesť moderne zariadených izieb a dva atraktívne apartmány s nepretržitou starostlivosťou a WiFi pripojením. Vyžadujete maximálne pohodlie a špičkové vybavenie? Pre najnáročnejších máme luxusný prezidentský apartmán.

Dohodnite si pracovné rokovanie alebo súkromné stretnutie v lukratívnom prostredí biznis hotela s prvotriednymi službami a nadštandardným zariadením. Hľadáte luxus a pohodlie? Chcete po pracovnom stretnutí relaxovať a vychutnať si výnimočné jedlo? Dovoľte nám postarať sa o Vás.

Možnosti ubytovania
Vstup do hotela Avance

Všetko potrebné na jednom mieste


Myslíme ekologicky


O ochranu životného prostredia dbáme rovnako ako o komfort našich hotelových hostí. Uvedomujeme si zodpovednosť na našej strane, a preto dodržiavame niektoré ekologické opatrenia a do našej iniciatívy zapájame aj našich hostí:

  • Celý hotel je nefajčiarsky
  • Priestory hotela majú nastavené automatické vypínanie svetiel
  • Zabezpečujeme dôkladné separovanie odpadu
  • Upratujeme prostriedkami, ktoré sú netoxické a nezávadné
  • V hoteli sú využívané pákové vodovodné batérie
  • Uteráky a posteľnú bielizeň vymieňame na požiadanie – "Zelený program"
  • Na izbách je samostatne regulovateľná klimatizácia
  • Toalety majú splachovanie dual flush
  • Použitý kuchynský olej odovzdávame na ďalšie spracovanie
Trojlístok ako symbol ekologického programu hotela Avance

Certifikáty


Na čo sme hrdí?

Presvedčte sa o kvalite služieb, za ktoré sme získali ocenenie
Travellers' Choice® 2015 Winner - Romance | Small hotels

Kontakt

Máte nejaké otázky?

Hotel Avance****
Medená 9
811 02 Bratislava

+421 2 592 084 00
+421 2 592 084 01
+421 2 592 084 02

hotelavance@hotelavance.sk
www.hotelavance.sk

GPS:
48.140862
17.110991

SABRE: IH 66032
GALILEO: CH 68333
AMADEUS: CHBTSAVA
WORLDSPAN: IH BTSAV

Výpis z OR SR

Mapa

Kde sa nachádzame?
Facebook

Sledujte nás
Hotel chránený kamerovým systémomBar v hoteli Avance Bratislava Podzemné parkovisko Bratislava CentrumInformácie o možnosti ubytovania dostupná 24 hodín denneDenné menu Bratislava centrumVýťah do hotela z podzemného parkoviskaInternet v hoteli zdarmaPes v hoteli za poplatok
Hotel akceptuje karty Visa ElectronHotel akceptuje American ExpressHotel akceptuje class=Hotel akceptuje kartu MaestroHotel akceptuje Master CardHotel akceptuje kartu Visa